Inbraakdetectie


Centrale besturingskast

De centrale is het hart en het hersengedeelte van het systeem, hij moet bij ons o.a. minimaal aan de volgende eisen voldoen;

 • Ongevoelig voor elektrische storingen zoals onweer.
 • Voldoende accucapaciteit bij stroomstoringen.
 • Voldoende groepen in combinatie met een uitgebreid geheugen met tijd en datum, zodat bij alarmen, storingen of andere onduidelijkheden de oorzaak snel te herleiden is.
 • Stevige metalen kast ter bescherming van de apparatuur.

Onze voorkeur gaat uit naar Galaxy, Aritech en SPC (Siemens) centrales.

In bijzondere gevallen passen wij ook andere centrales toe; bv Aritech indien het een klein en “low budget” systeem moet zijn, of een draadloos systeem als aanleg van bekabeling niet mogelijk is.

Detectie

Detectors zijn de ogen en oren van het systeem, zij signaleren indringers in het huis of pogingen om binnen te dringen. Alle door ons toegepaste detectors zijn door het SCB gecertificeerd we kennen b.v.;

 • Magneetcontacten, deze reageren op het open en sluiten van deuren en ramen.
 • Passief Infrarood detectoren, deze reageren op verplaatsing van lichaamswarmte van mensen.
 • PIR/radar detectoren, deze reageren op de lichaamswarmte, maar alleen als het radargedeelte ook een verplaatsing van massa signaleert.

Een aantal detectors worden door ons vaker toegepast, dit zijn o.a. de;

 • EV/DD1012(AM) reeks detectoren, voor woonhuizen en kleine kantoorruimten.
 • EV635(AM) Voor grote ruimtes

Alarmering

Alarmering is de stem van het systeem, hieronder verstaan we alles wat dient om de bewoners, politie, omwonenden, en de inbreker zelf te alarmeren. We kennen b.v.;

 • Automatische telefoonkiezers welke zijn meldingen via uw bestaande telefoonlijn doorgeeft aan een door het ministerie van Justitie toegelaten particuliere alarmcentrale(PAC), of als alternatief naar particuliere adressen, semafoons, autotelefoons enz. (let op bij ISDN lijnen en bellen over ADSL of kabel via IP)
 • Een binnen geplaatste sirene, om de bewoners te waarschuwen en de inbreker zo snel mogelijk te verjagen, dit om de schade zoveel mogelijk te beperken.
 • Een buitengeplaatsten sirene, ter alarmering van omwonenden
 • Een flitslicht als baken voor de gealarmeerde politie, omwonenden en anderen.

Bediening

De bediening moet heel eenvoudig zijn, met een duidelijk LCD scherm, zodat het geheugen goed uitleesbaar is.

Meldkamer

Het is gebruikelijk om de inbraaksignaleringssystemen aan te sluiten op een Particuliere Alarmcentrale (PAC)(zeg maar meldkamer), dit werkt als volgt;

Zodra uw inbraaksignaleringssysteem een alarm geeft, wordt dit via uw bestaande telefoonlijn doorgegeven aan de computer van de meldkamer.

Op het scherm van de centralist(e) verschijnt vervolgens de volgende informatie: klant: uw naam, adres en woonplaats

 • Soort melding: inbraak, brand, storing enz.
 • Plaats: voordeur, hal, enz. (niet op alle systemen)
 • Afhandeling: nummers van politie, waarschuwadressen enz.
 • Commentaar : door u opgegeven extra informatie

Prijzen

Een alarmsysteem is maatwerk, de prijs kan dus pas bepaald worden na een inspectie van het object, bepaling van het risico en bespreking van het gebruik en wensen van de klant.

Graag komen wij geheel vrijblijvend bij u langs om kosteloos een beveiligingsplan met offerte voor u op te stellen.
of
U kunt ook een offerte aanvragen

Zie onze contact pagina voor meer informatie