Ontruimingsinstallatie


emergency-exit[1]

Een ontruimingsinstallatie bestaat op zijn minst uit een gecertificeerde centrale met noodvoeding, een aantal handmelders en alarmgevers met ‘slow-whoop’-signaal. En wordt niet automatisch maar door middel van handmelders in werking gesteld. De combinatie van brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie en noodverlichtingsinstallatie geeft u altijd de zekerheid dat u er alles aan gedaan heeft om de veiligheid van alle aanwezigen in uw gebouw in geval van calamiteiten te waarborgen.

Regelgeving en ontruiming

De regelgeving rond een ontruimingsinstallatie is vastgelegd in de norm NEN 2575 en is bedoeld om aan te sluiten bij de norm NEN2535 (brandmeldinstallaties) met  als primair doel het beschermen van mensenlevens.