Verplichte procedures


computer-consulting-lockport-il-slider[1]

Optimale begeleiding bij procedure

Als gebruiker van een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie dient u een vergunning te hebben of aan te vragen. Als u nieuw bouwt of verbouwd, dan dient de vergunning meteen te worden aangevraagd. Als u al lang niet meer heeft gebouwd of verbouwd ontvangt u automatisch een uitnodiging van de gemeente.
Afhankelijk van de gemeente dient u eerst gegevens aan te reiken, waaruit onder andere blijkt dat u aan de gestelde criteria voor een gebruiksvergunning voldoet. Daarnaast speelt een plattegrond met daarin opgenomen blusapparatuur, detectieapparatuur, noodverlichting een belangrijke rol.
Aan de hand van deze gegevens geeft de gemeente aan op uw tekening, waar eventueel aanpassingen moeten komen. Vaak gaat het om het aanschaffen of installeren van een brandblusser, extra brandslang of het aanbrengen van extra noodverlichting in bepaalde ruimten. Soms zijn het meer ingrijpende gevolgen als een brandmeld- en/of een ontruimingsinstallatie verplicht is in uw situatie.

Het is aan te raden om onze expertise te gebruiken als een soort second opinion. Het is verstandig om ons advies naast dat van de brandweer te houden voor een op nauwsluitend advies. Dit laatste werkt voor u als ondernemer altijd in uw voordeel.

Wij helpen u graag en zorgen voor een optimale begeleiding bij deze procedures. Neem snel contact op met een van onze professionals via onze contact pagina

Gebruiksvergunning

De gebruiksvergunning, of de gebruikersvergunning, geeft voorschriften voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand. Deze voorschriften bepaalt de gemeente, veelal op advies van de brandweer en zijn opgenomen in de vergunning. De verantwoordelijkheid voor het veilige gebruik van een bouwwerk of inrichting ligt bij de gebruiker van het pand, welke de vergunning moet aanvragen.

Wanneer moet ik een gebruiksvergunning hebben?
Niet ieder bedrijf of instelling is vergunningsplichtig. Alleen indien u aan een van de volgende criteria voldoet, hebt u een vergunning nodig. Houd wel in de gaten dat onder ‘bedrijf’ ook  horecagelegenheden, scholen, instellingen vallen. Bij de criteria spreekt Hak Beveiliging dan ook over bouwwerken.
•    Bouwwerk waarin meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn.
•    Bouwwerk waarin bedrijfsmatig stoffen zijn opgeslagen die als brandbaar of brandbevorderend zijn omschreven, of die bij brand gevaar opleveren.
•    Bouwwerk waar aan 5 of meer personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft.
•    Bouwwerk waarin aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 geestelijk gehandicapten dagverblijf wordt verschaft.

De gebruiksvergunning is een onderdeel van het bouwbesluit dat door elke gemeente afzonderlijk wordt vastgesteld. De gemeente neemt op advies van de brandweer eisen op, die ook in uw vergunning worden opgenomen. Vaak komt het erop neer dat u in een tekening ziet  welke voorzieningen vereist zijn. HAK Beveiliging adviseert u graag met betrekking tot het elektrotechnische gedeelte van deze eisen. Natuurlijk zorgen wij eveneens dat alle, nog aan te brengen, voorzieningen ook gerealiseerd worden. Denk hierbij aan zaken als:
•    Noodverlichting
•    Brandmeldinstallaties
•    Ontruimingsinstallaties
Deze facetten hebben een prominente rol binnen de eisen die in de vergunning staan. Voor alle drie geldt dat wij deze prijs gunstig leveren en installeren.