Sloten


lock

Naast inbraakpreventie zijn wij ook gespecialiseerd in het plaatsen van de juiste sloten voor een algehele goede beveiliging. Wij gebruiken sloten voor ramen en deuren die goedgekeurd zijn door de Consumentenbond, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Verbond van Verzekeraars. Vraag ook bij ons naar codesloten. Dit zijn bijzondere sloten die ideaal zijn om grotere groepen mensen middels het invoeren van een code toegang te geven tot een bepaalde ruimte.